Conference Digital Economy 23-26 July 2017 with over 100 sessions - San Fancisco, CA Buy Tickets Now!

Startup Challenge

Meh synth Schlitz, tempor duis single-origin coffee ea next level ethnic fingerstache fanny pack nostrud.

Start up Challenge

Meh synth Schlitz, tempor duis single-origin coffee ea next level ethnic fingerstache fanny pack nostrud.

Mentor Program

Et leggings fanny pack, elit bespoke vinyl art party Pitchfork selfies master cleanse flexitarian.

Startup Networking

Meh synth Schlitz, tempor duis single-origin coffee ea next level ethnic fingerstache fanny pack nostrud.

Location

Grand Conference Hall - 881 7th Ave New York, NY

Meh synth Schlitz, tempor duis single-origin coffee ea next level ethnic fingerstache fanny pack nostrud.

Conference Schedule

This is sample of page tagline and you can set it up using page option
Expand All +
 • 1. AGENDA (8:30 - 18:00)


 • - Nội dung chính:
  ● Kết nối – Hợp tác – Phục hồi – Phát triển
  ● Tối ưu chi phí vận hành
  ● Tối ưu cung ứng
  - Khách mời đến từ:
  1. Cơ quan quản lý nhà nước
  2. Doanh nghiệp kinh doanh HORECA
  3. Doanh nghiệp cung cấp giải pháp 4.0 cho HORECA
  4. Doanh nghiệp du lịch, lữ hành.
  5. Chuyên gia tư vấn

 • Chi tiết xem Thể lệ Chương trình

 • - Sân khấu 1: Công nghệ số
  - Sân khấu 2: Food & Beverage

  * Các phiên đối thoại tại 2 sân khấu sẽ diễn ra song song. Xem chi tiết tại bảng bên.

 • HỆ SINH THÁI HORECA - SÂN KHẤU 1 (14:00 – 15:45)

  Công nghệ số

 • HỆ SINH THÁI HORECA - SÂN KHẤU 2 (14:00 – 15:45)

  Food & Beverage


Latest News

Hurry Up!

Last year our tickets sold fast so don’t miss. Conference will start in

Our Speakers

This is sample of page tagline and you can set it up using page option