Schedule

This is sample of page tagline and you can set it up using page option
Expand All +
 • 1. AGENDA (8:30 - 18:00)


 • - Nội dung chính:
  ● Kết nối – Hợp tác – Phục hồi – Phát triển
  ● Tối ưu chi phí vận hành
  ● Tối ưu cung ứng
  - Khách mời đến từ:
  1. Cơ quan quản lý nhà nước
  2. Doanh nghiệp kinh doanh HORECA
  3. Doanh nghiệp cung cấp giải pháp 4.0 cho HORECA
  4. Doanh nghiệp du lịch, lữ hành.
  5. Chuyên gia tư vấn

 • Chi tiết xem Thể lệ Chương trình

 • - Sân khấu 1: Công nghệ số
  - Sân khấu 2: Food & Beverage

  * Các phiên đối thoại tại 2 sân khấu sẽ diễn ra song song. Xem chi tiết tại bảng bên.

 • HỆ SINH THÁI HORECA - SÂN KHẤU 1 (14:00 – 15:45)

  Công nghệ số

 • HỆ SINH THÁI HORECA - SÂN KHẤU 2 (14:00 – 15:45)

  Food & Beverage